1917 – Køer på strandeng – Ørndrup

Tilhører Ane Cecilie Møller