1917 – tre køer

Der er noget næsten Disney over dette billede, hvor Søren Lund har ladet de tre lade sladren løbe.

Originaltegningen tilhører Poul Kjærsgaard.