192? – Køer ved hegnet

192? – Køer ved hegnet

Det Kongelige Biblioteks fotosamling