1920 – Horne kirkeklokke

1920 – Horne kirkeklokke

Radering