1926 – Køer

1926 – Køer

Det Kongelige Bibliotek foto samling