1885 – Altertavle i Helnæs kirke

Helnæs kirke

Den oprindelige Altertavle, som nu er forsvundet, var forsynet med Jørgen Brahes og Anna Gyldenstiernes Navne. Den nuværende Altertavle er udskaaret i Fyrretræ og forsynet med et Alterbillede, malet af Kunstmaler Søren Lund 1885 og skænket af Tiendeejerne Erik, Lars og Peter Jørgensen (opsat 10. April 1885). Rammen er ældre og har vistnok foruden Hovedbilledet tidligere haft to Sidebilleder. Ovenover Altertavlen ses Jehovas Navn i Straaleglans. (histfyn.dk)