1891 – Båd i Harlem

Akvarel

Fra Søren Lunds rejse til Holland, Belgien afg Frankrig

Billedet er i privat eje og er affotograferet i marts 2022 af Arne Lund.