1891 – Båd i Harlem

Akvarel

Fra Søren Lunds rejse til Holland, Belgien og Frankrig.

Billedet er i privat eje og er affotograferet i marts 2022 af Arne Lund.