1891 – Flodbred, Paris

Akvarel

Fra Søren Lunds rejse til Holland, Belgien og Frankrig 1891.

Billedet er i privat eje og affotograferet i marts 2022 af Arne Lund.