1891 – Hest med vogn, Antverben

Akvarel

Fra Søren Lunds rejse i 1891.

Billedet er i privat eje og affotograferet i marts 2022 af Arne Lund.