1905 – Stor flok køer

Fra det Kongelige Biblioteks fotosamling.